úterý 25 červen 2024
Text Size

Právo na opravu elektrospotřebičů? Co vám přinese nová legislativa EU?

K už schválené iniciativě EU, která by nám všem měla zajistit kvalitnější výrobky a udržitelnější rozvoj, vám nabízím komentář Davida Chytila ze společnosti Rema Systém.Ta zabezpečuje zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Foto: archiv autora

Komentář zveřejňuji, po zredigování, v  plném znění:

„Směrnice o ekodesignu klade nové požadavky na design výrobků, zakazuje praktiky vedoucí k předčasnému zastarávání a zavádí digitální pasy výrobků. Ty obsahují informace o původu a recyklaci dílů, což zákazníkům usnadňuje rozhodnutí o koupi kvalitního výrobku. Nová pravidla poskytují záruky na opravy během a po záruční době, snižují náklady a zavádějí tzv. skóre opravitelnosti výrobků. Spotřebitelé získají přístup k informacím o opravitelnosti výrobků přes on-line platformy, což usnadňuje výběr servisu.

Dalším klíčovým prvkem legislativy je zajištění dostupnosti náhradních dílů. Nové zákony zaručí, že náhradní díly budou dostupnější a opravy jednodušší. Česká republika má dva roky na to, aby nové povinnosti začlenila do svého práva, stejně jako ostatní členské státy.“

ČTĚTE TAKÉ:

A David Chytil pokračuje…:

"Zpomalení růstu elektroodpadu

V souvislosti s každou novou legislativou vyvstává otázka, zda je potřebná. Odpovědí v tomto případě je nejnovější zpráva The Global E-waste Monitor (GEM), která odhalila alarmující výsledky. Lidé v roce 2022 vyprodukovali 62 milionů tun elektroodpadu, což je o 82 % více než v roce 2010. Množství vysloužilých elektrospotřebičů navíc v příštích letech, podle predikcí GEM, poroste, do roku 2030 dokonce o dalších 32 % na 82 milionů tun ročně. Zmírnit tento rostoucí trend má právě nová legislativa.

Zvýšené nároky na výrobce

Schválená směrnice vyžaduje od výrobců elektroniky a domácích spotřebičů zásadní změny v návrhu výrobků. Tyto změny mají zajistit, že budou trvanlivější a snadněji opravitelné. To sice může vést ke zvýšení počátečních nákladů na vývoj a výrobu elektrospotřebičů, ale z dlouhodobého hlediska to i pro výrobce znamená přínos v podobě konkurenční výhody.

Efekt na spotřebitelské chování a udržitelnost dalšího rozvoje

Se zavedením ´práva na opravu´ a snadnějším přístupem k náhradním dílům a servisu se očekává, že spotřebitelé budou více motivováni k nákupu kvalitnějších a dražších výrobků, které je možné efektivně opravovat a udržovat v provozu delší dobu. To by mohlo vést k posunu od aktuální kultury ´kup a vyhoď´ k modelu ´oprav a udržuj´. Právě toto je klíčový model, který má pomoci snížit rostoucí množství elektroodpadu.

Legislativa zde tudíž není zbytečným krokem, ale směřuje k podstatnému snížení odpadu a zlepšení recyklace materiálů, což má přímý vliv na snížení dopadu na životní prostředí. Posílení principu udržitelnosti v průmyslovém designu a spotřebě přímo podporuje ekologické povědomí a odpovědnost jak u výrobců, tak u koncových uživatelů. To může mít zásadní dopad na zpomalení klimatických změn a ochranu přírodních zdrojů. Uvedené kroky jsou životně důležité nejen pro současné generace, ale i pro budoucnost celého globálního ekosystému."

Tolik komentář Davida Chytila ze společnosti Rema Systém k novým pravidlům EU.

 

Číst 240 krát Naposledy změněno čtvrtek, 09 květen 2024 12:32

Zanechat komentář

Veškeré vulgární, urážlivé a nesouvisející komentáře nebo komentáře v rozporu se zákony ČR budou smazány! Komentáře nelze využít jako reklamu na jakoukoli výdělečnou činnost bez svolení majitele webu. Majitel webu si vyhrazuje právo na upravení, případně odstranění komentářů porušujících pravidla i na odstranění komentářů bez udání důvodu.